นักธรรมเว็บ

ห้องสมุดนักธรรม => เทิดพระเกียรติ => ข้อความที่เริ่มโดย: ติ๊กน้อย ที่ 07 กรกฎาคม 2011 06:10 PM

หัวข้อ: ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
เริ่มหัวข้อโดย: ติ๊กน้อย ที่ 07 กรกฎาคม 2011 06:10 PM
(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/index_logo_84.jpg)

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/84logo3.jpg)

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

[Official Emblem]

The Celebration on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary

5th December 2011

ความหมายตราสัญลักษณ์

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นวงกลมสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบ สีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ด้านบนอักษณพระปรมาภิไธยเป็นเลข ๙ หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จราชาธิราช

ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธย มีสายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน
ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่าง อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งปีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน

มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความว่า
“พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ”

(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/HMtheKing-84th-line-2.jpg)

Download แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
http://www.prd.go.th/download/king84.pdf
โดยกรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/

การประกวดตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ประกาศให้มีการส่งผลงานในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด แสดงถึงความหมายและระบุข้อความ “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”

ผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ได้แก่ นายศิริ หนูแดง

ได้รับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/8thCycle-n20110504151432_9355.jpg)

นายศิริ หนูแดง ได้รับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

งานแถลงข่าวตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 – www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=8556

(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/8thCycle-n20110504151458_9349.jpg)

(http://www.princessofdesign.com/wp-content/uploads/2011/05/8thCycle-kcl-idc9.jpg)

Download แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
http://www.prd.go.th/download/king84.pdf  โดยกรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/

เครดิต http://thailogolover.blogspot.com/2011/05/2011-officially-king-84th-birthday.html และ princessofdesign.com (http://www.princessofdesign.com/article/design-article/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81/)