นักธรรมเว็บ

นักธรรม.คอม => กฏ กติกา ประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: ติ๊กน้อย ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 04:27 PM

หัวข้อ: จุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นักธรรม nakdham.com
เริ่มหัวข้อโดย: ติ๊กน้อย ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 04:27 PM
จุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นักธรรม nakdham.com

ทางทีมงานขอแจ้งจุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นักธรรม nakdham.com ดังนี้ครับ ^^


          เว็บไซต์ นักธรรม นี้ สร้างขึ้นโดยนักธรรมผู้ร่วมศึกษาอนุตตรธรรม และคณะ วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ธรรมะจรรโลงคุณวิเศษในพระธรรมคำสอนของพระศาสดาทั้งห้า เชิดชูจริยธรรม คุณธรรม ส่งเสริมให้สาธุชนละบาป บำเพ็ญบุญ กล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงาม เพื่อเอกภาพ และสันติธรรมแห่งโลก ซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการตั้งขึ้นเพื่อให้ตนเองและคณะเป็นผู้วิเศษหรือเพื่อลาภยศ สักการะแม้แต่ประการใด

          ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมะ ศึกษาความดีอันสูงสุดในเว็บไซต์นี้จง ประสพสุข ทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการ บังเกิดปัญญาแห่งการหลุดพ้น บารมีแห่งพุทธะ อริยะทั่วสากลโลกปกปักคุ้มครอง กิจใดสิ่งใดประสงค์ โดยชอบประกอบโดยธรรมอันดีงามแล้วไซร้ขอให้ท่านสำเร็จ ทุกประการโดยฉับพลัน

ทีมงานนักธรรม