ผู้เขียน หัวข้อ: แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมวด บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต  (อ่าน 34270 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แก่นธรรมในพระโอวาท
พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
         หมวด
บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต


แก่นธรรมในพระโอวาท
          หมวด
บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต

สำนักพิมพ์เทิดคุณธรรม
65 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-272334-5  โทรสาร 034-272336
www.chongter.com email : chongter@gmail.com
                     (สงวนลิขสิทธิ์)แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ณ.ไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 29/4/50

ไม่ว่าต่อเรื่องราวใด อย่าได้มัวแต่ตำหนิผู้อื่น
ต้องรู้ย้อนวิจารณ์ภายในตน
เช่นนี้...จึงเป็นการลดความเคืองแค้นที่ผู้อื่นมีต่อเรา

เวลาทำงาน...ทุ่มเทกายใจให้ยืนอยู่แถวหน้า
เวลาเสพสุขให้ยืนอยู่แถวหลัง
เช่นนี้...จึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมอันสูง

คำพูดที่เป็นหลักปฏิบัติได้ตลอดชีวิต คือ
ให้อภัยและโอบอุ้ม เห็นใจผู้อื่น
เช่นนี้...
จึงก่อเกิดความกลมกลืน สมานฉันท์สมบูรณ์อย่างจริงแท้


แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร 1/5/50

งานทุกอย่างล้วนอาศัยขัดเกลาจิตใจแห่งตน
ไม่ต้องกล่าวไปถึงต้องโปรดเวไนยมากมาย
ศิษย์ต้องรู้ย้อนโปรดเวไนยในตนให้หมดไปเสียก่อน
เช่นนี้จิตใจเจ้าจึงสว่างไสวไร้อวิชชา

อย่าได้กลัวว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจตน
แต่ที่ศิษย์ต้องกลัว คือ กลัวตนเองไม่เข้าใจในคนอื่น
                   เช่นนี้แล้ว
จิตใจแห่งศิษย์ จะไม่ถูกปิดกั้นด้วยแรงแห่งการยึดติด ถือสา

บำเพ็ญมิใช่เพียงกายภายนอก
จิตใจต้องให้สงบราบเรียบ สุขุม อย่าได้มีโทสะอารมณ์
บำเพ็ญให้รู้รักษาจิตสว่างแห่งตนให้จงดี

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่ฮว๋าฝอเอวี้ยน จ.เพชรบุรี 17/6/50

บำเพ็ญธรรม ยิ่งต้องมีพลังเที่ยงตรง
ชะล้างกิเลสอบายมุขทั้งหลาย ให้จิตญาณแห่งตนนั้น
เบาบางใส กลมเกลี้ยงกับธรรมะ

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่อู้ ฝอเอวี้ยน จ.นครราชสีมา 23/6/50 

บำเพ็ญธรรมที่น่ากลัว คือ จิตใจที่ยึดติด กับ ดื้อรั้น

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา  ณ.ไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 14/7/50 

ในชีวิต ประพฤติตนต้องรอบคอบระมัดระวัง
หากไร้ความรอบคอบระมัดระวัง ก้าวผิดพลั้งไป
มโนธรรมแห่งเจ้าจะต้องถูกตำหนิอย่างแน่นอน
ภายในใจส่วนลึกของเจ้าต้องละอายต่อตน ต้องค้างคาใจในจิต
ฉะนั้น บำเพ็ญจริงจึงต้องจงรักภักดีต่อตน มิให้ผิดต่อหลักจิตญาณอันบริสุทธิ์

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทอรหันต์จี้กงวิปลาส เมตตา ย้อนส่องตนพินิจ
ณ.พุทธสถานตระกูลคุ้มภัยเพื่อน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22/7/50


        ย้อนส่องตนพินิจ "คัมภีร์แห่งจิต"
มิได้ค้นหาที่ภายนอกหรือเปลือกนอก ฤารูปลักษณ์ ฤาวัตถุ
แต่ค้นหาที่จิตของตน ว่าหมั่นย้อนมองส่องเพียงใด
       
        ในชีวิตประจำวัน ต้องตั้งใจให้ดี ที่จะประพฤติทำความดี
มิต้องกลัวว่าจะทำมิได้ชนะ ขอเพียงรู้จัก "ชนะจิตใจตน ยิ่งกว่าชนะผู้อื่น หรือสิ่งทั้งหลาย..."

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา สิ่งสำคัญบำเพ็ญตน ณ.ไท่ซง (เฉพาะกิจ) จ.สุรินทร์ 25/8/50

สิ่งสำคัญบำเพ็ญตน จิตใจรู้ "สำนึกผิด" แท้จริง
แก้ไขภายในตนอย่างแท้จริง

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทพระโพธิสัตว์แห่งทะเลทักษิณ เมตตา บำเพ็ญธรรม ณ.ไท่ซง (เฉพาะกิจ) จ.สุรินทร์ 25/8/50

บำเพ็ญธรรม จิตใจให้สงบ จะให้จิตใจสงบได้
จะต้องรู้ตัด กังวล ตัดซึ่งรัก โลภ โกรธ หลง อวิชชา
สงบตนพิจารณาย้อนภายในจิต แสงสว่งแห่งธรรม จะเป็นดั่งตะวันที่สาดฉายส่องทาง

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทจี้กงหัวฝอแห่งหนันผิงซัน เมตตา ศิษย์รู้วางปลงได้ ณ.ไท่เจียฝอเอวี้ยน จ.สระบุรี 2/9/50

ศิษย์รู้วางปลงได้ บำเพ็ญจริง
ฉุดช่วยเวไนยทั้งภายในภายนอกอย่างแท้จริง
แลมิลืม....."สำรวจตนทุกขณะ"

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาสแห่งหนันผิง เมตตา ไม่ว่าในชาตินี้ ณ.ไท่ห่าว จ.ศรีสะเกษ 16/9/50

ไม่ว่าในชาตินี้.....
จะมากมาย ความเคยชินที่ไม่ดี
จะมากมาย ในจิตอยาก
จะมากมาย ในอัตตา
จะต้องรู้ตั้งปณิธานแห่งใจในตน จะขจัดสิ้นในชาตินี้

ศิษย์ทั้งหลาย  เข้าใจหลักธรรมมิใช่น้อย แต่ก็บ่อยครั้ง
กลายเป็นผู้อ่อนแอ แพ้แก่ใจตน แพ้แก่ความชอบของตน
แพ้แก่ความเคยชินของตน

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทอมตะพุทธจี้กง เมตตา ทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดดับจากใจ ณ.ไท่ฟู่ จ.สุโขทัย 29/9/50

ทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดดับจากใจดวงเดียวนี้
ทั้งความทุกข์ ความสุข โศกเศร้าแลยินดี
ล้วนจากใจดวงนี้ปรุงแต่งมา
หากหวังสยบ ต้องรู้หยุดที่ใจตนก่อน จึงพบค่าบวร
แท้สุขจากธรรมเป็นเช่นไร

ในชีวิตปุถุชนล้วนวุ่นวายสับสน ด้วยมิรู้หยุดใจลง จึงมิ
อาจค้นพบธรรมศานต์ได้ เมื่อค้นพบแล้ว จะพบว่า
ความสุขแห่งธรรมนั้นล้ำค่ากว่าสิ่งใด

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา แท้จริงการบำเพ็ญ ณ.ไท่หัง จ.ระยอง 30/9/50

แท้จริงการบำเพ็ญมิใช่การขัดฝืน
แต่ให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ธรรมชาติแห่งจิตพุทธาที่มีภายในตน
การบำเพ็ญจึงต้องให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด

ความเป็น ตัวของตัวเอง
มิใช่ตามใจตัวเอง ตามอุปนิสัย ความเคยชินของตัวเอง
แต่ต้องเป็นไปตามจิตธรรมชาติแห่งพุทธาในตัวเอง
จิตธรรมชาติแห่งพุทธา คือ มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา เข้าใจธรรม รู้นำปฏิบัติ ณ.ไท่เมี่ยว จ.บุรีรัมย์ 21/10/50

        เข้าใจธรรม รู้นำปฏิบัติขจัดใจที่มัวหมอง กลัดกลุ้ม กังวล
สับสน พะว้าพะวัง ตั้งสติในตนให้จงดี มีสติสมาธิ จึงก่อเกิด
ปัญญาญาณอันล้ำเลิศ จึงเฉิดฉาย รวมใจไว้รู้หยุดลงที่หนึ่ง สังวร
สอนใจตน รู้ พูด ทำ ต้องเป็นหนึ่งให้ตรงเที่ยง

        วิถีธรรมสืบทอดโดยพระอริยะ
        จะบำเพ็ญหรือไม่อยู่ที่ใจตน

ใจเที่ยงตรง   คือ   พุทธะ
ใจผิดเพี้ยน   คือ   มาร
ใจโลภ        คือ   เปรต
ใจหลง        คืือ   เดรัจฉาน

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา เมื่อจิตใจสงบนิ่ง ณ.ไท่หยาน จ.ยโสธร 27/10/50

        เมื่อจิตใจสงบนิ่ง
จะไม่วุ่นวาย หวั่นไหวตามสายใยสัมพันธ์
        เมื่อจิตใจสงบว่าง
มโนธรรมสำนึก จะเป็นประธาน
        เมื่อจิตใจหนักแน่น
กิเลสตัณหา ความอยาก ยากกล้ำกราย
        เมื่อจิตใจเป็นหนึ่ง
จะชัดเจน ตัดความสงสัยวิตกกังวลได้

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา เคารพตน ณ.ไท่หยาน จ.ยโสธร 27/10/50

เคารพตน     เคารพจิตญาณอันศักดิ์สิทธิ์ภายในตน
เคารพตน     จะไม่ปล่อยตนให้เสื่อมต่ำ
เคารพตน     จะไม่ดูดายในการพัฒนาตน
เคารพตน     จะไม่มองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อยในชีวิต

จิตเคารพก่อเกิด ซึ่งความงามแบบอย่างอริยา

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา จิตใจที่หลอกลวง ณ.ไท่เต๋อ จ.อุบลราชธานี 27/10/50

จิตใจที่หลอกลวง
ฉาบฉวยเพียงภายนอก
งดงามเพียงรูปกาย
มิอาจที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมาได้จริงแท้

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา จิตใจต้องหนักแน่น ณ.เอินจี้ จ.นครราชสีมา 10/11/50

จิตใจต้องหนักแน่น...จิตใจอย่าเร่าร้อน
ภาวะโลกวุ่นวาย...จิตใจอย่าวุ่นวาย
ทุกขณะจึงต้องสำรวมจิต ย้อนในตน

.....จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว.....
ทุกคราวจึงต้องชนะใจตน
มากผู้คนที่หลงไปด้วยใจใฝ่หลงผิด
ยึดติดในภายนอก รูปนามอันหลากหลาย
จิตใจแท้โพธิสัตว์มิอาจสำแดงได้

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา แปรจิตใจอกุศลให้กลายเป็นจิตกุศล ณ.ไท่เซี่ยน จ.นครราชสีมา 10/11/50

     แปรจิตใจอกุศลให้กลายเป็นจิตกุศล
แปรจิตใจปุถุชนให้กลายเป็นจิตใจแห่งอริยชน
แปรจิตใจที่ลุ่มหลงให้กลายเป็นจิตใจที่รู้แจ้ง

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ณ.กลางภูผา มีพุทธะเดิมสถิตมั่น ณ.ไท่จง กรุ่งเทพฯ 11/11/50

     ณ. กลางภูผา มีพุทธะเดิมสถิตมั่น
ขอมวลศิษย์จงย้อนมองส่องตน ท่ามกลางความวุ่นวาย
แห่งจิตใจนั้น ญาณเดิมแท้ได้กลีกเร้นห่างหาย คงเหลือเพียงใจ
แห่งปุถุชน มีแต่ความสับสนขุ่นมัว

     ดังนั้น การได้สดับธรรม คิดจะบำเพ็ญต้องเริ่มจากจิต
ตนเอง ถึงจะพบและประจักษ์ค่า คุณวิเศษแห่ง...อนุตตรธรรม

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา การกอปรความดี ณ.เทียนเซิงฝอเอวี้ยน จ.ชลบุรี 17/11/50

        คิดดี พูดดี กระทำสิ่งดีดี
ดังนั้น ศิษย์จงพิจารณาตนให้ดี ในชีวิตจริง เช้า
จรดค่ำ ได้กระทำความดีไหม หรือ เพลิดเพลินเสพสุขท่ามกลางโลกแสงสี

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ตระหนักใจบ้างไหมหนา ณ.ตระกูลทองก่ำ จ.ระยอง 24/11/50

        ตระหนักใจบ้างไหมหนา
วันเวลาที่ผันผ่าน..............
พวกเจ้าก้าวสู่เส้นทางการบำเพ็ญกี่ปีกันแล้ว
จิตใจวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
แตกต่างหรือยังเหมือนเดิม
ยกระดับจิตตนสูงขึ้นตามเวลาบ้างหรือเปล่า

        บำเพ็ญอย่าได้เห็นเป็นเรื่องง่าย  แต่ก็มิใช่เป็นเรื่องยาก
ทุกสิ่งอย่างเกิดที่จิต  ดับที่จิต  เมื่อไรความคิดในจิตเกิดสภาวธรรมก็เกิด เมื่อไรความคิดที่จิตดับ สภาวธรรมก็หยุดลง

        ศิษย์จงเข้าใจ.....บำเพ็ญธรรมคือ ชำระ ขัดเกลาจิตใจตน
อุปสรรคมากมายคลี่คลายได้ก็ด้วยตน ปมปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นที่จิตตน จะให้ใครช่วยได้ หากว่าเจ้าไม่ช่วยตัวเจ้าเอง

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ในความนึกคิด ยังเปรียบวััด แบ่งชนชั้นหรือแม้นศาสนา ณ.ไท่อวิ้น กรุงเทพฯ 1/12/50

ในความนึกคิด ยังเปรียบวัด แบ่งชนชั้นหรือแม้ศาสนา
     ในจิตใจยังแบ่งเขาแบ่งเรา อย่างนี้แล้ว...
อะไรเรียกว่า "จิตพระพุทธะ"  "จิตพระโพธิสัตว์"
          เจ้าจะต้องขบคิดใคร่ครวญ
     แตกฉานในหลักเหตุผลความจริงนี้

        เวไนยนับวัน  จิตยิ่งลุ่มหลง  ยิ่งจะต้องปลุกพลังชีวิตแห่ง
ธรรม ฉุดช่วยคน มีปณิธาน ทุกสิ่งอย่างศิษย์จะต้องก้าวไปให้ถึง
นั่นคือ...การพบจิตพุทธะ  พระพุทธิสัตว์ในแดนโลกีย์ มิแปด
เปื้อน ปลดเปลื้องอายตนะ  อาสวกิเลส ทิฐิอัตตาและความ ดื้อรั้น ดื้อดึง

        แม้มีกายสังขารอยู่ ก็สามารถบำเพ็ญจิต
             ดุจดั่งพุทธะเดินดินได้เช่นกัน
          การเรียนรู้หลักธรรมแห่งอริยโบราณ...
        มิห่างจาก "หลักจิต" และ "ความกตัญญู"
         อริยโบราณบำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม
       มีความกตัญญูเป็นที่ประจักษ์ทั่วทั้งแผ่นดิิน
              หากยิ่งบำเพ็ญธรรมควบคู่
      ย่อมได้พบ "จิตแห่งพุทธะ ณ กลางใจตน"   

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ทุกขณะสำรวมตนผ่อนปรนผู้อื่น ณ.ไท่อู้ฝอเอวี้ยน จ.นครราชสีมา 1/12/50

    ทุกขณะสำรวมตนผ่อนปรนผู้อื่น
มีจุดยืนที่คงมั่น มิหวั่นไหวต่อลมปากคน
    มิหวั่นไหวต่อใจฝ่ายต่ำแห่งปุถุชน
ทุกเวลาเจ้าจึงจะงดงามดั่งพระพุทธาพระโพธิสัตว์

แก่นธรรมในพระโอวาท : พระโอวาทสงฆ์จี้กงวิปลาส เมตตา ศิษย์จงรักษาใจตนให้ดีหนา ณ.ไท่เหอ จ.นครราชสีมา 20/12/50

    ศิษย์จงรักษาใจตนให้ดีหนา
ทุกเวลาจงสำนึกย้อนในตนก่อน
ทุกเรื่องราว จงมองที่ตนก่อน
   ต่อบุคคล ต่อเรื่องราว
จิตใจอย่าได้ถือสายึดเอามาเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจตนตกที่ต่ำ

   ผู้บำเพ็ญพึงรู้จัก...ชนะใจตน
อาศัยประสบการณ์เป็นครูคอยสอนใจตน
อาศัยบุคคล เรื่องราวขัดเกลาตน ให้ยิ่งก้าวหน้าขึ้นไป
เช่นนี้...จึงถือได้ว่า รู้ปรับเปลี่ยนบำเพ็ญธรรม

 

SMFJUSTHOST โฮสต์ดีดี ที่นี่เราบริการด้วยใจ
Powered by lotus96